• Agencja Artystyczna PAP-ART statuetki, pomniki, medale, rzeźby

  • Agencja Artystyczna PAP-ART statuetki, pomniki, medale, rzeźby

  • Agencja Artystyczna PAP-ART statuetki, pomniki, medale, rzeźby

Przyszłość protonoterapii w Polsce

Opublikowano BLOG informacje z kraju, informacje-blog przez PAP-ART.pl 20:44

Projekt INPRONKO – Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych jest programem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski Zachodniej. Dzięki poprawie dostępności i integracji świadczeń radioterapii, zwiększy skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku dziecięcym.

W Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyła się debata pn. “Przyszłość protonoterapii w Polsce. Projekt INPRONKO szansą poprawy polskiej onkologii”. Podczas spotkania został zaprezentowany kluczowy dla rozwoju polskiej onkologii projekt o nazwie INPRONKO.

Dla realizacji Projektu została utworzona Rada Programowa, której przewodniczy Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. dr hab. Jacek Fijuth oznajmił: “Oczywistą zaletą projektu jest poprawa wyleczalności z choroby cywilizacyjnej jaką są nowotwory, to już samo z siebie jest powodem do działania. Nie ma postępu cywilizacyjnego bez finansowania i rozwoju nauki”.

“Starałem się, jako koordynator projektu, żeby każde z województw zyskało na tym projekcie. Oprócz wprowadzenia protonoterapii została uwzględniona komponenta w postaci rozwoju radioterapii konwencjonalnej. Naszą rolą jako elity klinicznej i naukowej jest uzupełnienie i poprawa publicznego systemu zdrowia” – powiedział dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii prof. Julian Malicki.

Protonoterapia jest stosowana i refinansowana przez publicznych ubezpieczycieli w Europie i Ameryce Północnej do leczenia guzów mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworów u dzieci oraz położonych blisko narządów krytycznych. W Polsce działa obecnie jeden ośrodek protonoterapii w Krakowie. Od 2013 roku do kwietnia 2015 z leczenia terapią protonową skorzystało 81 osób. Jednak to wciąż za mało, aby każdy polski pacjent mógł być leczony w Polsce. Jak wskazują prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe do 2025 roku 1 na 10 osób będzie wymagał leczenia onkologicznego. Szacuje się, że około 50-60% chorych na nowotwory złośliwe będzie wymagało leczenia z zastosowaniem napromieniania.

Więcej o projekcie: www.inpronko.eu.

źródło: Informacje Zlecone PAP

podziel się z innymi...
PinterestFacebookTwitterStumbleUponRedditDeliciousDiggLinkedInShare by Email